Vlasnicima oružja koji ne izvrše zamjenu oružanih listova slijedi kazna i do 1.500 maraka

TREBINJE – Centar javne bezbjednosti Trebinje apeluje na sve vlasnike oružja za ličnu bezbjednost da izvrše zamjenu oružanih listova čiji je rok važenja istekao. 

Foto: Moja Hercegovina
Foto: Moja Hercegovina

Naime, na osnovu Zakona o oružju i municiji Republike Srpske koji je srtupio na snagu 12. aprila ove godine, propisano je da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost kojem je istekao rok važenja, obavezni da do 31. decembra ove godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružanog lista.

Vlasniku oružja koji ne podnese zahtjev do kraja godine uslijediće novčana kazna u iznosu od 1.200 do 1.500 maraka, navodi se iz Centra javne beznjednosti.

Ovim Zakonom data je mogućnost legalizacije oružja za ličnu bezbjednost za građane koji posjeduju oružje, bez isprava o oružju, a koje prema ranije važećim propisima nije registrovano, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova za nabavljanje i držanje oružja.

Oružani list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za građane starije od 65 godina koji će dobiti oružani list sa trajnim važenjem.

Policija takođe poziva građane da ukoliko posjeduju oružje, municiju ili minsko-eksplozivna sredstva čije je nabavljanje, držanje i nošenje zabranjeno da to prijave policiji, a protiv njih se neće pokretati prekršajni ili krivični postupak.

 

Autor