Održana sjednica nevesinjske Skupštine: Gorjelo oko Vatrogasne jedinice

NEVESINJE – Prethodno otkazana 7. redovna sjednica Skupštine opštine Nevesinje održana je danas, a na uglavnom mirnom zasijedanju, najviše polemike je izazvalo je pitanje prijema radnika u Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu i izvještaj o stanju bezbjednosti na teritoriji opštine.

Sedma redovna sjednica Skupštine opštine Nevesinje koja je trebala da se održi 20. 06. 2017. godine i koja je otkazana zbog nedostatka kvoruma (ili koševine, kako su u šali komentarisali čitatelji Moje Hercegovine) održana je danas.

Izvještaj o radu Teritorijalne vatrogasne jedinice za 2016. godinu usvojen je uz, uglavnom pozitivne, kritike prema radu jedinice, a odbornici opozicionog SDS-a i PDP-a su postavili pitanje da li je bilo prijema novih radnika u Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu i, ako jeste, zašto nije raspisan konkurs za prijem radnika.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Drago Laketa isprva je, pozivajući se na to da podnosi izvještaj za 2016. godinu, odbijao da odgovori na to pitanje, ali je na insistiranje odbornika Jovana Vasiljevića (SDS) i Siniše Kilibarde (PDP) potvrdio da su u prethodnom periodu tri radnika zaposlena na ugovor o djelu.

Drago Laketa

Kontaktirali smo i Vatrogasni savez RS koji nam je dostavio uslove pod kojima neka osoba može biti primljena u jedinicu:

(1) Za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici može se primiti lice koje, pored opštih uslova, ispunjava i sljedeće posebne uslove:
a) da ima najmanje stručnu spremu kvalifikovanog radnika odgovarajuće tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke),
b) da nije starije od 25 godina i
v) da je zdravstveno i psihofizički sposobno za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.
(2) Zdravstvene i psihofizičke uslove iz stava 1. ovog člana propisuje podzakonskim aktom ministar nadležan za poslove zdravlja i socijalne zaštite.
(3) Lice iz stava 1. ovog člana može učestvovati u gašenju požara ako je položilo stručni ispit za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici.
(4) Opštim aktom teritorijalne vatrogasne jedinice, odnosno privrednog društva i drugog pravnog lica koje je osnovalo preduzetnu vatrogasnu jedinicu mogu se propisati i drugi posebni uslovi za obavljanje poslova i zadataka vatrogasca.

“Sad su meni došla tri nova radnika, ali nisu zaposlena u Teritorijalnu vatrogasni jedinicu nego su došla po ugovoru o djelu, na mjesec dana. Ovih dana su zalijevali sadnice i tovarili neka drva oko Gimnazije. Ja veze nemam, oni su došli kod nas po ugovoru o djelu, na mjesec dana. Komandir ne zapošljava, on komanduje ljudima koji dođu u jedinicu. Po Zakonu o zaštiti od požara načelnik i njegova služba to rade”, rekao je Laketa.

Raspišite konkurs i zaposlite svoje ljude. Ranije vlasti su to isto radile, bio je stav opozicije iz koje insistiraju da se zakonska procedura ispoštuje.

Milosav Uljarević iz SNSD-a je pojasnio kako su u budžetu za 2017. godinu, a shodno potrebama jedinice, planirana sredstva za prijem tri nova radnika.

Ostaje dilema zašto opština Nevesinje shodno planu ne raspiše konkurs koji bi bio dostupan za sve građane Nevesinja ili više hiljada njih koji se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, i zašto se angažuju radnici korištenjem ugovora o djelu koji, kako sam komandir Laketa kaže, nemaju pravo da gase požare i mogu da dođu na požarište “onako, malo da vide”.

Odbornici opozicije su se pozvali na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, tražeći da im se u zakonskom periodu dostave podaci o zaposlenicima opštine i javnih ustanova.

Izvještaj o stanju bezbjednosti koji je prezentovao komandir policijske stanice Nevesinje Slavenko Lučić pokazao je da je u prethodnih šest mjeseci stanje bezbjednosti zadovoljavajuće, da nije bilo teških krivičnih radnji. Lučićev izvještaj ponovo je aktualizovao priču o selu Sopilja, a odbornici su jednoglasno podržali prijedlog da se Okružnom sudu u Trebinju pošalje upit i da se javnost imformiše o dinamici sudskih sporova koji se vode.

Pucnjava u užem dijelu grada, koja je po riječima odbornika Veroljuba Prodanovića (SNSD) mnoge uplašila, biće predmet sudske istrage, potvrdio je komandir Lučić. On se osvrnuo na danas, a i ranije u medijima iznijete stavove odbornika Darka Marića (SRS) da je u pucnjavi (u vazduh) navodno učestvovao zamjenik načelnika opštine Milutin Samardžić i rekao da ne treba da se licitira imenima, da je zapisnik sačinjen, svjedoci saslušani, i da svaki građanin koji ima neke nove informacije o ovome slučaju može da ih prenese policijskim službenicima.

Human prijedlog je uputio odbornik Socijalističke partije Ognjen Kuljić koji je tražio od opštinskih organa da pruže svu neophodnu pomoć za 20 porodica koje u naselju Gvozd još uvijek nisu uspjeli ući u posjed objekata koji su im dati na korištenje.

Izvještaj o stanju i gazdovanju šumama na području opštine bio je predmet polemike koja se vodila oko, navodne, nelegalne sječe šuma, ali su odbornici pohvalili novo rukovodstvo koje u svom dosadašnjem radu ne bilježi gubitke.

Ostale tačke dnevnog reda odnosile su se na prostorno planiranje i izvještaje javnih ustanova, te su prihvaćene bez značajne diskusije.

Ljubiša Bukvić

Autor