Početak radova na ulaznoj građevini tunela za HE „Dabar”

NEVESINJE – Nakon pripremnih radova, eksproprijacije zemljišta, dovoda vode, struje za potrebe gradilišta i gradnje pristupnih puteva, prije nekoliko dana na mjestu ulazne građevine HE „Dabar” urađeno je finalno ublažavanje iskopa za ulaznu građevinu u zoni do prve ravnine, a nakon toga pristupilo se miniranju i spuštanju na drugu ravninu. Iz HET-a i HE Dabra ističu da se svi radovi odvijaju planiranom dinamikom.

FOTO: HE Dabar

Veći dio radova izvodiće se u okviru iskopa za izvođenje portala, tunelskog napadnog mjesta iz pravca ulazne građevine. Ovo ujedno predstavlja drugu napadnu tačku pri iskopu glavnog tunela. Metoda koja će se koristiti za iskop tunela jeste „NATM“ (Nova austrijska tunelska metoda).

U prethodnom periodu svi pripremni radovi kao sto su eksproprijacija zemljišta, dovod vode i struje za potrebe gradilišta kao i pristupni putevi urađeni su čime su se stekli uslovi za početak radova. U zoni ulazne građevine takođe je napravljen i radni plato za pristup ulaznoj građevini kao i za manipulaciju, montažu i remont opreme.

Ulazna građevina se nalazi na levoj obali reke „Zovidolke”, na oko 3 kolometra udaljenosti od brane „Pošćenje“ i oko 220 metara uzvodno od ušća „Zovidolke” u rijeku ,,Zalomku”. Objekat je usječen u padinu koja se u blagom nagibu spušta ka riječnom koritu. Ulazna građevina je orjentisana jugoistok-sjeverozapad u skladu sa pravcem tunela koji se pruža u nastavku. Ulazna građevina je masivna betonska konstrukcija čija je osnovna funkcija zahvatanje vode iz akumulacije Nevesinje i sprovođenje do derivacionog tunela kojim se voda odvodi ka mašinskoj zgradi.

FOTO: HE Dabar

Od opreme je predviđeno postavljanje sigurnosnog tablastog zatvarača, čelične rešetke i čistilice. U zoni ulazne građevine se izvode pristupni put i radni plato za manipulaciju, montažu i remont opreme.”

Na ovom projektu koji je najavljen kao istorijski za čitavu regiju angažovan je veliki broj lokalnog stanovništva, a radovi izvode po planiranoj dinamici i u planiranim vremenskim okvirima kažu izvođači radova.

HET/HE Dabar

Autor