Oružane snage u Ljubinje šalju helikopter i 15 ljudi sa opremom

Nakon što je požar na području opštine Ljubinje uzeo maha i nakon što su lokalni organi iscrpili sve mogućnosti i resurse za njegovo stavljanje pod kontrolu, zatražena je pomoć Oružanih snaga BiH i njihov angažman na ugroženim područjima i najugroženijim tačkama u okolini sela Pustipusi i Obzir.

Foto: N1

Nakon što je Opština Ljubinje podnijela zahtjev, provedene su potrebne procedure vezane za angažman i upotrebu resursa OSBiH u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa i nesreća te je Predsjedništvo BiH donijelo odluku kojom se odobrava angažman OSBiH na gašenju požara u opštini Ljubinje, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane BiH.

Ministarka odbrane BiH Marina Pendeš ovlaštena je da naredi angažovanje resursa OSBiH i to helikoptera za gašenje požara iz zraka i 15 pripadnika OSBiH sa pripadajućom opremom (naprtnjače i terenska motorna vozila) za pomoć u gašenju požara na terenu zajedno sa pripadnicima civilne zaštite opštine Ljubinje i drugim učesnicima u gašenju požara na ovom lokalitetu.

Helikopter Oružanih snaga će biti upućen u ugroženo područje čim se steknu potrebni meteorološki uslovi za angažman, dok će se u isto vrijeme po završetku potrebnih priprema pripadnici OSBiH na terenu priključiti pripadnicima lokalne civilne zaštite i stanovništvu akciji gašenja požara na ugroženim područjima i navedenim lokalitetima, saopštili su iz Ministarstva odbrane BiH.

Autor