Usvojen Nacrt rebalansa budžeta opštine Nevesinje

NEVESINJE – Skupština opštine Nevesinje usvojila je na današnjem zasjedanju Nacrt rebalnsa budžeta za 2017. godinu u iznosu od 10.135.020 KM, a u izvještaju o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci konstatovan je deficit od 76 hiljada maraka.

Budžet opštine Nevesinje za 2017. godinu je sa planiranih 6.581.493, nakon kreditnog zaduženja, povećan na 10.135.020 maraka.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Zorka Umićević istakla je da su ostvareni prihodi za prvih pola godine iznosili 3.065.801, dok je rashodovna strana 3.142.212 maraka, što čini deficit  od 76 hiljada maraka.

Kao i prethodnih godina, jedan od navećih potrošača je opštinska uprava koja je, samo na osnovu ličnih primanja, u prvih šest mjeseci “progutala” 1.078.344 maraka.

Glavne primjedbe opozicije na Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za šest mjeseci 2017. godine odnosile su se na visoke troškove čišćenja snijega, prevelike troškove mobilnih telefona za opštinsku administraciju, dok su pad poreskih prihoda naznačili kao simptom loše privredne slike. Smatraju da će se u narednom izvještaju pojaviti veći deficit zbog novih zapošljavanja.

Odbornik SNSD Milosav Uljarević je rekao da je trenutni deficit na neki način očekivan zbog manjeg priliva sredstava u budžet u prvom dijelu 2017. godine i istakao da je jedan dio deficita već pokriven i da se o budžetu može pričati tek na kraju godine.

Načelnik opštine Milenko Avdalović je rekao da je budžetski okvir kreiran u teškim okolnostima, ali da stoji iza svake utrošene marke. Govoreći o stanju u opštini Avdalović je istakao neophodnost očuvanja seoskih sredina, ali i rekao da je infrastruktura u gradskom jezgru jako loša i najavio saniranje ulica, vodovodne mreže, gradnju dječijeg igrališta u naselju Gvozd, renoviranje Sportske dvorane, gradnju Centralnog spomen-obilježja…

U nastavku zasijedanja odbornici su raspravljali o prenamjeni budžetskih sredstava iz kredita koji je uzela opština kako bi realizovala kapitalne investicije. Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Zorka Umićević je istakla kako je opština odustala od otplate svih šest prethodnih kredita i da će sredstvima iz novog kreditnog zaduženja biti zatvorena tri.

Odbornici su tražili da se dio dostupnih sredstava preusmjeri u neki od projekata, a kandidovali su asfaltiranje dionice puta ka selu Grabovica gdje su mještani već prikupili određen dio sredstava, postavljanje javne rasvjete na dionici Gvozd-Miljevac, kao i da se sredstva planirana za adaptaciju prostorija za obuku žena za rad u preduzeću  “Javor Tekstil d.o.o.” preusmjere u neki drugi projekat jer u ovoj kalendarskoj godini, vjerovatno, neće početi obuka žena za rad u tekstilnoj industriji.

Izvještaj o radu inspekcijskih službi ponovo je aktualizovao pitanje divljih deponija, a odbornik SDS-a Vladan Savić rekao je da su stanovnici naselja Brežine zabrinuti jer nema nikakve kontrole na divljoj deponiji “građevinskog otpada” Bukovik na koju se odlaže komunalni otpad koji ugrožava zdravlje stanovnika i predstavlja opasnost za sve koji se vodom snabdijevaju sa izvorišta koja su u neposrednoj blizini.

Na današnjem zasijedanju usvojen je i regulacioni plan za nekadašnju upravu drvne industrije “Botin”, a usvojen je i prijedlog da lokacije pokraj saobraćajnice, između naselja Gvozd i nekadašnje kasarne, pretvori u pet parcela poslovnog karaktera sa pripadajućom infrastrukturom.

Milenko Kovačević, rukovodilac RJ „Elektro“ Nevesinje rekao je kako Elektroprivreda BiH na teritoriji Nevesinja izvodi radove na trafo stanici koji će omogućiti bolje snabdijevanje opštine električnom energijom, a radovi su vrijednosti 8 miliona maraka. Uporedo sa tim radovima, kaže Kovačević, vrše se radovi na dalekovodu Gacko-Nevesinje vrijedni 4 milona maraka, kojima će se obezbediti dva voda do opštine.

Iz opozicije su ponovo upozorili da je direktorima koji su u statusu vršioca dužnosti istekao mandat, da njihovi potpisi i odluke nisu validne i pozvali opštinsku vlast da to pitanje svedu u zakonski okvir.

Ljubiša Bukvić

Autor