Šta kaže novi Zakonik RS o neprijateljima, tajnama…

U novom Zakoniku Republike Srpske kojim se pored raznih krivičnih djela tretiraju i stvari poput polnog integriteta djeteta kao i definisanje uvođenja sudskog registra pedofila, a mnogo polemika izazvali su i članovi koje se odnose na podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, napad na Ustav, teritoriju, odavanje tajne i  kažnjavanje neprijatelja.

Foto: Agencija Anadolija

U Zakoniku nije precizno definisano ko su neprijatelji i ko treba čuvati tajnu, o čemu govori stav 1 član 292.

,,Ko neovlašteno nepozvanom licu saopšti, preda ili učini dostupnim podatke ili dokumente koji su mu povjereni ili do kojih je na drugi način došao, a koji predstavljaju tajnu Republike Srpske, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.”

Dalje, u Zakoniku su definisane kazne za krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske.

Članom 278. se definiše zatvorska kazna od dvije do 12 godina zatvora u slučaju ,,.napada na ustavno uređenje”.

,,Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da promijeni ustavno uređenje Republike Srpske, kazniće se kaznom zatvora od dvije do dvanaest godina.”

Idući član koji se tiče “Ugrožavanje teritorijalne cjeline” predviđa zatvorsku kaznu od tri do petnaest godina.

,,Ko silom ili prijetnjom upotrebe sile ili na drugi protivpravan način pokuša da otcijepi dio teritorije Republike Srpske ili da dio njene teritorije pripoji drugom entitetu, kazniće se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.”

Dovođenje Republike Srpske u položaj potčinjenosti ili zavisnosti predviđa od tri do 15 godina zatvora.

,,Ko pokuša da dovede Republiku Srpsku u položaj potčinjenosti ili zavisnosti prema nekoj drugoj državi, kazniće se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.”

Ubistvo predstavnika najviših organa Republike Srpske članom 281. predviđa najmanje deset godina ili kazu dugotrajnog zatvora.

,Ko u namjeri ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbjednosti Republike Srpske liši života predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske, predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednika Vlade Republike Srpske, predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske, predsjednika Vrhovnog suda Republike Srpske ili glavnog republičkog tužioca, kazniće se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.”

Sprečavanje borbe protiv neprijatelja

,,Građanin Republike Srpske koji za vrijeme rata ili oružanog sukoba sprečava građane Republike Srpske ili građane njenih saveznika da se bore protiv neprijatelja, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

,,Građanin Republike Srpske u smislu odredaba Glave XXII ovog zakonika je i stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Republici Srpskoj.”

Zakonikom se predviđaju i zatvorske kazne za ,,Službu u neprijateljskoj vojsci; Protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga; Ubistvo, teško ubistvo, otmica, sakaćenje,protivpravni prekid trudnoće, uskraćivanje prava na jezik i pismo po Ustavu; Neovlašteno snimanje i prisluškivanje; Povreda prava upotrebe jezika i pisma; Povredu prava kandidovanja na izborima; Podrivanje odbrambene moći Republike Srpske, odavanje tajne Republike Srpske.”

Autor