Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu podnio ostavku

Dosadašnji rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić podnio je neopozivu ostavku na tu dužnost. Grujić je danas na konferenciji za novinare saopštio da će Univerzitetom do naredne sjednice rukovoditi prorektor za ljudske i materijalne resurse Perica Gojković.

Radoslav Grujić

U petak, 8. septembra, dekani 10 fakulteta i predstavnici studenata Univerziteta zatražili su ostavku rektora Radoslava Grujića, navodeći da će, ukoliko ne podnese ostavku, od članova Senata biti zatraženo da hitno pokrenu proceduru njegovog razrješenja.

O radu dosadašnjeg rektora Grujiću izvještavala je “Moja Hercegovina” u tekstu Šta je Quality of life za rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Ima li nauke u naučnim časopisima?

Neslaganje sa ovim zahtjevom izrazili su dekani sedam fakulteta i tri prorektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Autor