Završen pristupni tunel “Straževica” u sistemu “Gornji Horizonti”

Radovi na pristupnom tunelu “Straževica” koji zajedno sa glavnim dovodnim tunelom predstavlja ključne objekte u sistemu “Gornji Horizonti” završeni su i sada se pristupilo iskopu glavnog tunela.

Tunel “Straževica” je pristupni tunel dužine 651.57m koji će se koristiti u toku izvođenja radova glavnog tunela.

Nakon završetka tunela “Straževica” pristupilo se iskopu glavnog tunela. Njegova dužina je oko dvanaest kilometara, a iskop se za sada vrši sa tri napadne tačke. Prema trenutnom stanju iskopano je oko 400 metara glavnog tunela. Rok za završetak radova je četiri godine i šest mjeseci.

Radovi na pristupnom tunelu “Straževica” zvanično su počeli 1. septembra 2016. godine, a prva bušotina izvedena je 29. septembra iste godine.

Najveći problem u prethodnom periodu predstavljale su podzemne vode koje su bile naročito izražene u zimskom periodu, ali uz dobru organizaciju, upornost i stručnu radnu snagu sve prepreke su uspješno savladane bez velikih kašnjenja, kažu nadležni iz preduzeća “HE Dabar”.

Autor