Za samo devet mjeseci iz BiH u Njemačku odselilo se 13.300 osoba

Za devet mjeseci 2017. iz BiH u Njemačku odselilo se 13.300 osoba. Toliko je viza odobrila ambasada u Sarajevu, kazali su u ministarstvu spoljnih poslova.

Lakše do posla u Njemačkoj

Brojka se utrostučila u poslednje dvije godine i potvrđuje procjene o masovnom iseljavanju, ali ipak konačnu brojku onih koji odlaze ni jedna od tri statističke institucije ne objavljuje.

U Zavodu za statistiku RS kažu da im podaci nisu kompletni jer oni koji odu nisu dužni da odjave prebivalište. Zato nam je jedan međunarodni ekspert rekao da ne objavljujemo podatke, kaže direktorica Radmila Čičković.

“Njegova preporuka je bila da se taj podatak u ovakvim uslovima ne objavljuje. Znate kakav je zakon o prebivalištu boravištu i tako dalje. Neko misli mi ne objavljujemo zato što neko krije to. Uopšte nije to u pitanju zna se u MUP-u i u IDEEA-i koliko je tih odjavljeno”, rekla je Radmila Čičković.

Ipak ni MUP ni IDEEA-i nisu dostavili podatke o broju osoba koje su odjavile prebivalište zbog odlaska u inostranstvo. Kompletni nisu ni podaci Evrostata ali pokazuju da se broj odeseljenih u Sloveniju i Austriju rapidno povećava pa zajedno sa onima koji su otišli u Njemačku dostiže cifru od 30 hiljada godišnje.

Autor