Oružje u magacinima – izgubljeno najmanje 180 miliona dolara

Ministarstvo odbrane BiH nije ispoštovalo sporazum iz 2008. godine sklopljen između Savjeta ministara BiH i entitetskih vlada koji je podrazumijevao prodaju viška naoružanja, municije, minsko-eksplozivnih sredstava i pokretne vojne imovine, čija je vrijednost procijenjena na 180 do 200 miliona dolara.

Navedeno je to u obrazloženju za donošenje aneksa koji je Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme, na osnovu zaključka Vlade RS, nedavno dostavila Savjetu ministara BiH na razmatranje i usvajanje. U tom dokumentu je predložen način za hitno rješavanje ovog problema.

– Ako bi aneks bio prihvaćen i prodaja krenula od septembra, do kraja 2021. godine bili bi ostvareni prihodi od 120 miliona dolara. BiH bi dobila 20 miliona, RS i FBiH po 40 miliona, a remontni i proizvodni kapaciteti namjenske industrije 20 miliona dolara – navedeno je u aneksu koji je prihvatila i Vlada FBiH.

U obrazloženju je navedeno da iako je na dan potpisivanja sporazuma 27. marta 2008. godine utvrđena obaveza Ministarstva odbrane da proda i izveze iz BiH sve viškove naoružanja i rashodovanu pokretnu imovinu, ni nakon skoro deset godina ništa nije prodato.

– Istovremeno je uništeno municije, donirano van BiH i otuđeno pokretne vojne imovine u vrijednosti od 80 do 100 miliona dolara. Da je to bilo prodato, za taj novac moglo je da bude nabavljeno šest do osam helikoptera ili kanadera za višenamjensku upotrebu – istaknuto je u dopisu.

Naglašeno je da je, nakon što su vlade entiteta izvršile pritisak na Ministarstvo odbrane s ciljem konačne prodaje viškova naoružanja i pokretne vojne imovine i nakon što je Predsjedništvo BiH u februaru donijelo zaključak o prodaji, komisija za sprovođenje tog postupka pripremila je i usvojila plan prodaje koji treba da usvoji i ministar odbrane BiH.

– Tim planom predviđeno je da prodaja bude obavljena putem međunarodnog tendera čija bi priprema trajala do dvije godine, što i dalje potpuno ne rješava pitanje prodaje i izvoza. Pitanje izvoza viškova uopšte nije predviđeno tim planom, dok strane kompanije u ovoj oblasti mogu biti kupci, ali po zakonu ne mogu biti i izvoznici iz BiH. To znači da zakonska regulativa ne daje mogućnost da se oružje i vojna oprema prodaju putem međunarodnog tendera, nego samo postupkom koji vode državni organi – navedeno je u dopisu Savjetu ministara.

Aneksom koji su usvojile vlade RS i FBiH zato je predviđen metod komisione prodaje viškova. On podrazumijeva da pravna lica koja su zakonom formirana za prodaju naoružanja i vojne opreme i koja su upisana u registar Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, u ime i za račun BiH, RS i FBiH ugovore prodaju i izvoz tih viškova.

Aneksom je utvrđena i obaveza kupaca da remontuju naoružanje u kapacitetima namjenske industrije u RS i FBiH, čime bi bile stvorene i mogućnosti upošljavanja remontnih i proizvodnih kapaciteta u periodu od dvije do četiri godine.

Na taj način bi bili omogućeni i dodatni direktni prihodi od 15 do 20 miliona dolara. Indirektne prihode imali bi kooperanti preduzeća namjenske industrije, transportne i špediterske organizacije.

Član Zajedničke komisije Parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost u ostavci Dušanka Majkić kaže da su viškovi davno trebali da budu prodati, a posebno oni koji se vode kao imovina Vojske RS.

– Postoji čak i sporazum o prodaji koji je napravljen uz pomoć NATO-a, ali tadašnji ministar odbrane BiH to nije prihvatio jer predstavnici Bošnjaka to ne dozvoljavaju. Sada donose odluke o donaciji naoružanja, Avganistanu i drugim zemljama, umjesto da ono bude prodato. Donirano oružje uzimaju iz onoga što je pripadalo Vojsci RS ili Vojsci FBiH – kaže Majkićeva i dodaje da će opstrukcije prodaje nastaviti da vrši prvenstveno Ministarstvo odbrane, ali i Savjet ministara BiH.

Iz Ministarstva odbrane juče nisu stigli odgovori na postavljena pitanja u vezi sa ovim problemom.

Kupci već postoje

U aneksu sporazuma je navedeno da Republička direkcija za promet naoružanja i vojne opreme iz Banjaluke i pravna lica iz FBiH registrovana za promet, već imaju obezbijeđena pisma o namjerama.

– Imaju i potvrde narudžbe za gotovo sve viškove municije i za više od 50 odsto viškova naoružanja. To garantuje primjenu predloženog modela prodaje i realizaciju tog značajnog državnog projekta – stoji u aneksu.

Autor