NATO pozdravio odluku Ustavnog suda o vojnoj imovini

NATO štab u Sarajevu pozdravio je odluku Ustavnog suda BiH o odbacivanju apelacije Pravobranilaštva Republike Srpske o vojnoj imovini, uz napomenu da ona nije dovoljna za aktiviranje Akcionog plana za članstvo.

N1

“Takva odluka će pomoći knjiženju nepokretne vojne imovine kao vlasništva BiH za potrebe Ministarstva odbrane BiH. Vladavina zakona i postupci izvršenja moraju se sprovoditi. Donesena odluka nije dovoljna za aktiviranje MAP-a, ali je korak ka ispunjavanju uslova iz Talina”, saopšteno je iz NATO štaba u Sarajevu.

Iz NATO štaba podsjećaju da knjiženje 57 perspektivnih nepokretnih vojnih lokacija kao vlasništva BiH ostaje jedini uslov za aktiviranje MAP-a za BiH.

“Saveznici pažljivo prate dešavanja i pozdravljaju napredak u knjiženju nepokretne vojne imovine na BiH. Istovremeno, žele vidjeti da lideri u BiH ubrzaju nastojanja ka ispunjavanju uslova koji su ministri spoljnih poslova NATO-a postavili u Talinu u aprilu 2010. godine kako bi Akcioni plan za članstvo za BiH mogao da bude aktiviran što prije”, navodi se u saopštenju iz NATO štaba.

Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Republike Srpske podnesenu protiv presuda Suda BiH kojima je naloženo da vojni objekat “Veliki Žep” u Han Pijesku bude uknjižen na BiH.

Pravobranilaštvo Republike Srpske u apelaciji koju je Ustavni sud BiH odbio 6. jula navelo je da je presudama Suda BiH o imovini u Han Pijesku prekršeno pravo na pravično suđenje iz Ustava BiH i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Autor