Državljanstva BiH odreklo se 3.700 građana

SARAJEVO – Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je danas da je u ovoj godini riješeno 3.700 predmeta odricanja od državljanstva BiH, kao i 139 predmeta davanja saglasnosti na garancije i saglasnosti za prijem u državljanstvo BiH.

“Ministarstvo je efikasno sprovodilo postupak pripreme 15 predmeta za prijem u državljanstvo BiH lica od naročite koristi za BiH, kao i postupak naturalizacije stranaca u BiH”, rekao je Osmanović na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je naveo da je Ministarstvo civilnih poslova riješilo 491 premet određivanja, poništavanja ili evidentiranja jedinstvenog matičnog broja /JMB/ za strance, 17 predmeta u drugom stepenu po žalbama na odluke nadležnih organa entiteta u oblasti prebivališta i boravišta, lične karte i JMB, te odgovorilo na 28 upita u ovoj oblasti.

“Ministarstvo je ove godine pokrenulo pitanje razmjene matičnih knjiga između nadležnih organa entiteta, što je preduslov za puno ostvarivanje prava građana na posjedovanje ličnih dokumenata i na kompletiranje elektronskog registra matičnih knjiga, a kasnije i za razmjenu podataka između nadležnih organa entiteta i Brčko distrikta”, rekao je Osmanović sumirajuće ostvarene rezultate ovog ministarstva.

On je naveo da su izdata 303 službena pasoša, 1.461 službena viza, 45 pomorskih knjižica i pet brodarskih knjižica.

Osmanović je istakao da je izuzetan rezultat rada potvrđen u oblasti nauke i kulture, o čemu govori činjenica da je BiH izabrana za članicu Komiteta za svjetsku baštinu Uneska za period 2018-2021.

“Kroz članstvo u Komitetu za svjetsku baštinu stručnjaci u oblasti očuvanja, zaštite i obnove kulturnih spomenika, imaće priliku da svojim dugogodišnjim iskustvom doprinesu očuvanju svjetske kulturne baštine i podizanju svijesti javnosti o ovom značajnom pitanju”, ocijenio je on.

Govoreći o oblasti zdravstva, Osmanović je napomenuo da su ove godine održana dva sastanka Konferencije ministara za oblast zdravstva u BiH na kojima su razmatrana pitanja od značaja za preduzimanje aktivnosti i donošenje mjera koje se tiču zdravstvenog sistema i zdravstva u cijelosti.

“Posebno se ističe pitanje izrade liste prioriteta za usklađivanje relevantnog domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, u okviru kojeg je Konferencija za oblast zdravstva u BiH usaglasila stav da je potrebno podnijeti aplikaciju Taieks s ciljem odobravanja tehničke asistencije za oblast zaraznih bolesti”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, ove godine počela je realizacija projekta “Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku influencu u BiH”.

Ovaj projekat finansira se grantom američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, a ukupna vrijednost projekta za pet godina je dva miliona dolara.

Osmanović je naveo da je Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, usvojio informaciju o statističkim pokazateljima u obrazovanju u BiH, te razmatrao trenutne trendove u obrazovanju kada je riječ o obuhvatu djece predškolskim obrazovanjem, broju upisanih učenika/studenata, broju učenika/studenata koji su završili školu po godinama i slično.

“Ministarstvo civilnih poslova nastaviće da prati statističke pokazatelje u obrazovanju u saradnji sa svim relevantnim institucijama s ciljem unapređenja statističkog izvještavanja u oblasti obrazovanja, ali i radi lakše ocjene i procjene situacije u obrazovanju s ciljem unapređenja obrazovnih politika”, istakao je on.

 

Autor