Početna  /  Spremaju se tužbe protiv Visoke škole “Prometej” iz Banjaluke
Istrage

Spremaju se tužbe protiv Visoke škole “Prometej” iz Banjaluke

Visoka škola za primijenjene i pravne nauke “Prometej” iz Banjaluke godinama je nudila studijski program za diplomiranog inženjera saobraćaja na svojim reklamnim materijalima i svake godine upisivala nove studente na ovaj smjer, ali od ove godine, umjesto da studenti dobiju diplomu inženjera saobraćaja, dobijaju zvanje “strukovni specijalista inženjer saobraćaja”. Moja Hercegovina je već pisala o tome, i taj tekst možete pročitati OVDJE.

Ono što je posebno interesantno, je činjenica da su iz “Prometeja” isti dan (10.2.2020.) izdate dvije diplome o stečenom zvanju – jedna za diplomiranog inženjera saobraćaja, a druga za strukovnog specijalistu inženjera saobraćaja, iako su oba studenta završila isti smjer studiranja u gotovo isto vrijeme!

 

Iz Prometeja se pozivaju na Zakon o zvanjima Republike Srpske i kažu da imaju sve dozvole za rad i akreditaciju.

“Škola ima sve dozvole za rad kao i akreditaciju. Sve što Vas zanima, kao i promjene koje su nastupile možete pročitati  u Zakonu o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, a zatim i u Pravilniku o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja”, ističu iz Prometeja.

Na naša pitanja zbog čega je prije 20-ak dana došlo do promjene zvanja iz diplomirani inženjer saobraćaja u strukovni specijalista inženjer saobraćaja na Prometejevoj zvaničnoj veb stranici i da li se na fakultetu još uvijek može upisati smjer za dobijanje zvanja “diplomirani inženjer saobraćaja”, iz Prometeja nisu odgovorili.

Sa druge strane, iz Ministarstva prosvjete i kulture objašnjavaju da je još u avgustu 2012. izdato rješenje kojim je utvrđena ispunjenost uslova za izvođenje strukovnog studijskog programa „Transportno inženjerstvo“ – 240 ECTS bodova, od akademske 2012/13. godine.

“U vrijeme izdavanja navedenog rješenja još uvijek nije bio donesen Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja, već su se do donošenja navedenog zakona zvanja dodjeljivala u skladu sa članom 146. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju kojim je propisano da će se dodjeljivanje zvanja, do donošenja Zakona o zvanjima, vršiti u skladu sa odredbama ranije važećih propisa najduže u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona” , poručuju iz Ministarstva.

Oni dodaju i da je Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja donesen krajem aprila 2014. godine, te da se istim uređuju zvanja koja se stiču završetkom studija na licenciranim akademskim i strukovnim studijskim programima koji se izvode na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

“Članom 21. navedenog Zakona propisano je da su visokoškolske ustanove dužne da formalnopravno usklade svoje statute i izlazne profile sa ovim zakonom. Shodno navedenom, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ je bila u obavezi da uskladi izlazni profil sa  Zakonom o zvanjima i studentima koji završe strukovni studijski program „Transportno inženjerstvo“ dodijeli zvanje „strukovni specijalista inženjer transportnog inženjerstva“, jasni su iz Ministarstva.

Sa druge strane, pravnik i advokat Jovana Kisin za Moju Hercegovinu ističe da prema čl. 14.  Zakona o zvanjima, koja se stiču završetkom visokog obrazovanja RS, visokoškolske ustanove obavezne su da, prilikom objave konkursa za upis studenata, navedu zvanje koje se stiče završetkom određenog studijskog programa.

Jovana Kisin
Jovana Kisin

„Takođe, lica koja su završila studij za sticanje višeg obrazovanja u trajanju od najmanje četiri semestra mogu koristiti stečeno zvanje u skladu sa ranije važećim zakonskim propisima koji su regulisali oblast višeg obrazovanja. Isto tako, lica koja su završila studij prema ranije važećim zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja mogu tražiti od visokoškolske ustanove u kojoj su stekli zvanje da im, na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove, izda javnu ispravu o ekvivalenciji ranije stečenog zvanja sa novim zvanjem, u skladu sa ovim zakonom“, objašnjava Kisin.

Ona dodaje i da je Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja RS donesen 2014. godine i, kako tvrdi, visokoškolske ustanove su imale obavezu da u roku od godinu dana usklade svoje statute u skladu sa njim, te statute dostave Ministarstvu prosvjete i kulture na saglasnost.

„Ukoliko određena visokoškolska ustanova izdaje diplome suprotno Zakonu o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja RS istu je potrebno prijaviti Ministarstvu prosvjete i kulture i prosvjetnoj inspekciji koji vrše nadzor, a radi otklanjanja eventualnih nezakonitosti ili propusta“, zaključuje Kisin.

Kako Moja Hercegovina nezvanično saznaje, studenti Prometeja odlučili su da čitavu stvar prenesu na pravosudne organe, pa se spremaju kolektivne tužbe protiv ove ustanove. Oni naglašavaju da im je najvažnije da se priznaju ispiti koje su već položili, te da dobiju odštetu za vrijeme provedeno na studijama.

Podsjećamo, u prosjeku, godina studiranja na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke “Prometej” iznosi  2.250 konvertibilnih maraka.

Igor Svrdlin

203 Shares
203 Shares
203 Shares
Copy link