Početna  /  Savjet ministara BiH: Maknuti BiH sa “sive liste”
Bosna i Hercegovina

Savjet ministara BiH: Maknuti BiH sa “sive liste”

Akcioni plan za BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca radi usklađivanja sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sproveden je u skladu sa preporukama radne grupe za finansijsko djelovanje (FATF), konstatovano je na današnjoj sjednici Savjeta ministara.

Arhiva/N1

Savjet ministara pozvao je sve nadležne institucije i druga tijela da kontinuirano nastave aktivnosti na sprovođenju donesenih propisa iz FATF Akcionog plana.

Prema informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH, Akcioni plan koji je donio Savjet ministara u protekle dvije godine sprovodilo je 14 institucija i agencija sa entitetskog i nivoa BiH, ali je u realizaciji aktivnosti učestvovao znatno veći broj izvršilaca u skladu sa ustavnim uređenjem.

Radi usklađivanja sa preporukama FATF-a, nadležne institucije u BiH donijele su 19 propisa u oblastima sprečavanja pranja novca, osiguranja, vrijednosnih papira, borbe protiv finansiranja terorizma, sprovođenja odgovarajućih rezolucija UN, uređenja neprofitnog sektora, te prekogranične kontrole valuta.

0 Shares
0 Shares
Copy link