Početna  /  MH Predizborni upitnik (5): Rajko Ćapin
Izdvajamo Trebinje

MH Predizborni upitnik (5): Rajko Ćapin

Rajko Ćapin je u više mandata bio odbornik Socijalističke partije u Skupštini Grada Trebinja, a tako je i u aktuelnom sazivu. Direktor je trebinjskog Doma penzionera i dugogodišnji sportski radnik. Na predstojećim Izborima kandidat je Socijalističke partije Petra Đokića za mjesto poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Simbolično ili ne, Rajko Ćapin je peti gost serijala Predizborni upitnik internet magazina ”Moja Hercegovina”.
  1. Za početak, predstavite se…

Ja sam Rajko Ćapin, kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srpske. Dolazim iz Socijalističke partije – Petar Đokić.

  1. Sa kojim ambicijama ulazite u ovogodišnju izbornu trku?

U ovogodišnju izbornu trku ulazim sa realnim ambicijama da osvojim poslanički mandat, obzirom na dugogodišnje iskustvo i doprinos društvenoj zajednici, kao i ono čime predstavljam politički program svoje partije, te principe i način pristupa biračima.

  1. Kako vidite trenutno stanje u RS/BiH?

Odraz zbivanja ekonomsko-političkih kretanja u užem i širem regionu, u potpunosti se reflektuje i na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, donoseći dodatnu nestabilnost, nemir i zabrinutost, kako sa ekonomskog, tako i sa bezbjednosnog aspekta.

  1. Ukoliko pridobijete povjerenje birača šta će biti u fokusu Vašeg političkog djelovanja?

U fokusu moga političkog djelovanja će biti bezrezervno zalaganje da Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu gradimo kao savremenu demokratsku, evropski orijentisanu, pravnu, ekonomski prosperitetnu, slobodnu, socijalno-pravednu i snažnu državu i društvo.  Socijalistička partija, oduvijek i ubuduće u fokus svoga interesovanja i djelovanja uvijek stavlja čovjeka, onog običnog, poštenog, samim tim i NAJBOLJEG, tražeći put rješavanja njegovih osnovnih egzistencijalnih potreba, držeći se principa solidarnosti, humanosti, jednakosti i jednakopravnosti, sa naglašenom tendencijom i željom da živimo u perspektivnoj i bezbjednoj sredini.

  1. Šta bi poručili Vašim političkim protivnicima?

Ja kao socijalista, svoje političke neistomišljenike, posmatram i poimam kao političke takmace, nijednog momenta ne upadajući u zamku ili iskušenje da svoj politički angažman zasnivam na manipulacijama, jeftinom populizmu, intrigama i podmetanjima bilo koje vrste, devalvirajući ičiji politički stav i promišljanje, prije svega baveći se sobom, misleći na politički subjekt iz koga dolazim, kao i političkom platformom kojom želimo na korektan način pridobiti povjerenje građana, a što se do sada pokazalo potpuno ispravnim i racionalnim načinom djelovanja.

  1. Šta vidite kao gorući problem trenutno i kako ga riješiti?

Gorućih problema je više, tako da svakom treba prići temeljito i studiozno. Ono što smatramo najvažnijim pitanjem u ovom momentu jeste očuvanje mira i stabilnosti, koji su obzirom na cjelokupnu situaciju ozbiljno ugroženi. Moramo stvoriti pretpostavke i uslove kako bi uz već ranije izrečeno, ojačali infrastrukturne potencijale i resurse, na taj način privlačeći domaće i strane investitore i ulagače.

  1. Šta mislite o sveprisutnom trendu mijenjanja političkih dresova?

Ljudi koji svoj politički angažman baziraju na čestim promjenama pripadnosti u različitim političkim subjektima neko su ko prije svega radi za svoj lični, a nikako širi društveni interes, pa pošto je to još uvijek nesankcionisani trend kada su u pitanju izborni rezultati, to bi se trebalo urediti propisima i uvesti u zakonske okvire, pogotovo po pitanju osvojenih mandata.

  1. Kako vidite sastav nove Vlade nakon oktobarskih izbora? Koga vidite kao poželjnog političkog partnera, a s kim ne bi voljeli ući u koalicione razgovore?

Posle oktobarskih izbora, sastav Vlade treba da čine profilisani, visokostručni i iskusni kadrovi koji su se prethodno dokazali na svojim radnim mjestima, obavezno uzimajući u obzir njihov, ne samo stručni, nego i visokomoralni aspekt ličnosti, bez hipoteka i bilo kakvih negativnih opterećenja. Vjerujući u pobjedu trenutno vladajuće koalicije kojoj pripada Socijalistička partija, siguran sam da će se u tom kapacitetu koncipirati i sastaviti buduća Vlada Republike Srpske. Kao što sam već naveo Socijalistička partija svoj angažman bazira i baziraće na saradnji sa političkim subjektima koji djeluju na konstruktivan, prosperitetan i produktivan način, tako omogućavajući privredni i društveni razvoj u svim sferama životnih kretanja, sa ciljem stvaranja što boljih uslova za život svih građana.

  1. Govoreći generalno o reformama, šta vidite kao prioritet i zašto?

U ovom momentu je najvažnije kroz mjere u okviru ekonomskih reformi, kroz dodatne interventne poteze, i pored brojnih izazova, sačuvati radna mjesta i naša preduzeća, uz to, dodatno proširujući prava radnika, poboljšavajući njihov sveukupni staus.

  1. Za kraj, pošaljite glasačima poruku zašto glasati baš za Vas.

Glasajući za mene kao kandidata za poslanika u Narodnoj Skupštini Republike Srpske, ispred Socijalističke partije – Petar Đokić, dobićete saradnika koji će iskreno i do kraja zastupati vaše interese, prethodno sa vama definišući prioritete potreba, ujedno se zahvaljujući na vašoj dosadašnjoj podršci i povjerenju.

Igor Svrdlin

0 Shares
0 Shares
Copy link