Sudijama i tužiocima u BiH vjeruje samo 34% građana

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija sa saradnicima predstavio je u Banjoj Luci aktivnosti u okviru napora koje su preduzete na unapređenju percepcije javnosti o radu pravosudnih institucija.

U okviru tih Prema istraživanju pod nazivom ,,Indeks efektivnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine za 2016. godinu”, obavljenom u okviru Misije USAID-a u BiH, ukazano je na potrebu da se ulože dodatni napori na unapređenju i boljoj informisanosti javnosti o aktivnostima koje preduzima VSTS BiH.

U skladu s tim je izrađena internet platforma koja građanima pruža mogućnost da putem jednog “klika” dobiju uvid u svoj predmet u bilo kojem sudu u BiH, iz zemlje ili inostranstva, da dobiju informaciju o zakazanim ročištima u bilo kojem sudu u BiH, bez geografskih ili vremenskih ograničenja, da izvrše detaljan uvid u statističke podatke o radu sudova i tužilaštava, te postanu korisnici baze sudskih pravosnažnih odluka.

Po okončanju prezentacije Tegeltija je potvrdio ono što se u BiH odavno zna, a to je da građani vrlo malo vjeruju institucijama pravosuđa. Od ukupnog broja ispitanika svega 34% je reklo da vjeruje pravosudnim institucijama BiH, što je ipak povećanje od 7% u odnosu na prethodni period, rekao je Tegeltija.

,,Mnogo je razloga zbog kojih se stiče utisak da u BiH postoji veliki broj nerasvijetljenih slučajeva tzv. high profile kriminala, odnosno onog u koji su umiješani nosioci visokih javnih, političkih, pa i pravosudnih institucija, ali je kod nas najviše eksponiran jedan slučaj (Salihović). Ipak, ne može se reći da se ništa ne radi jer je u proteklom period procesuirano 18 ministara, 12 načelnika opština, dva premijera, imamo 39 presuda u tim slučajevima”, istakao je Tegeltija.

Odgovarajući na naše pitanje o “provjetravanju” u sopstvenim redovima, koje je najavio prije mjesec i po, Tegeltija je precizirao da je u ovom mandatu Savjeta pokrenut najveći broj disciplinskih postupaka protiv sudija i tužilaca, da je sedam, osam suspenzija, te da generalno postoji volja za rješavanjem velikih slučajeva.

,,Mi sada imamo svega oko 1% zastarjelih slučajeva, svaki sudija obradi oko 150 predmeta, što nije malo. Ipak, činjenica je da postoji pritisak politike i da je on jači nego ikad, u smislu da se sprovodi kroz priču o tzv. legitimnim ciljevima, odnosno borbi protiv kriminala I korupcije. Kroz tu priču o legitimnim ciljevima se pokušava uspostaviti kontrola pravosuđa”, naveo je Tegeltija i dodao da je prilikom nastupajuće posebne sjednice Parlamenta BiH o stanju u pravosuđu spreman da sasluša i prihvati sve kritike ukoliko su one argumentovane.

Takođee je rekao i to da se paušali članova VSTV, na mjesečnom nivou, kreću od 1.000 do 1.300 KM

Autor