Snimak požara u Ljubinju iz helikoptera

LJUBINJE – Gašenje požara iz vazduha obustavljeno je zbog mraka, a snimak RTRS-a iz helikoptera pokazuje sve razmjere katastrofe koja je zadesila ovu hercegovačku opštinu.

Nakon što je Opština Ljubinje podnijela zahtjev, provedene su potrebne procedure vezane za angažman i upotrebu resursa OSBiH u slučajevima prirodnih i drugih katastrofa i nesreća te je Predsjedništvo BiH danas donijelo odluku kojom se odobrava angažman OSBiH na gašenju požara u opštini Ljubinje.

Ministarka odbrane BiH Marina Pendeš ovlaštena je da naredi angažovanje resursa OSBiH i to helikoptera za gašenje požara iz zraka i 15 pripadnika OSBiH sa pripadajućom opremom (naprtnjače i terenska motorna vozila) za pomoć u gašenju požara na terenu zajedno sa pripadnicima civilne zaštite opštine Ljubinje i drugim učesnicima u gašenju požara na ovom lokalitetu.

U video snimku možete vidjeti sve razmjere požara koji danima uništava sve pred sobom u Ljubinju:

Autor