Predstavljen izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH

Ukupno ostvareni rashodi budžeta institucija BiH u 2016. godini iznosili su 1.632.408.643 KM, pri čemu se na servisiranje javnog duga odnosi 723.125.663 KM, navodi se u podacima prezentovanim u izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH.

Iz Kancelarije za reviziju BiH saopšteno je da izvještaj o reviziji izvršenja budžeta institucija BiH predstavlja konsolidovani – zbirni izvještaj svih budžetskih korisnika i daje ukupnu sliku budžetske potrošnje na nivou institucija BiH.

U tom smislu izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH koji je revidiran predstavlja zajedničku odgovornost budžetskih korisnika, Ministarstva finansija i trezora i Savjeta ministara.

Kancelarija za reviziju institucija je u ovogodišnjem izvještaju iskazala mišljenje s rezervom, kako na finansijski izvještaj, tako i na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa zakonima i propisima kojima su regulisane.

Izvještajem se nastojao sagledati cjelokupan sistem planiranja, usvajanja i izvršenja budžeta kao i značajniji procesi u neposrednoj vezi s planiranjem i izvršenjem budžeta institucija BiH za 2016. godinu.

Revizijom je obuhvaćena i implementacija preporuka datih u izvještaju za 2015. godinu.

Kancelarija za reviziju je izradila i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama, kojim su sublimirani nalazi i preporuke iz svih revizija realizovanih u revizionom ciklusu za 2016/2017. godinu.

U tom smislu Kancelarija za reviziju institucija BiH naglašava važnost realizacije preporuka iz ovog izvještaja, s obzirom na njihovu sistemsku prirodu i činjenicu da bi od njihove realizacije korist imao veći broj institucija.

Od revidirane 74 institucije, Kancelarija za reviziju je za njih 10 dala mišljenja s rezervom i skretanjem pažnje – pri čemu je osam institucija dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, a dvije u odnosu na finansijski izvještaj.

Kancelarija za reviziju je dala 40 pozitivnih mišljenja uz skretanje pažnje, 23 čisto pozitivna mišljenja, a u jednom slučaju se uzdržala od davanja mišljenja.

Autor