Impressum

UREDNIŠTVO

Dragiša Sikimić
Autor i gl. urednik projekta „Moja Hercegovina“
E-mail: [email protected]
Mob: 065 632 235

Draško Sikimić
Zamjenik gl. urednika
E-mail: [email protected]

NOVINARI

Jelena Denda Borjan
E-mail: [email protected]   

Milanka Kovačević
E-mail: [email protected]

Nikolija Bjelica
E-mail: [email protected]

Neda Petković
E-mail: [email protected]

Vesna Kešelj
E-mail: [email protected]

Žarko Janjić
E-mail: [email protected]

Ljubiša Bukvić
E-mail: [email protected]

Miloš Bajović
E-mail: [email protected]

Slobodan Golubović
E-mail: [email protected]

PUBLICISTI I BLOGERI

Rade Likić, Jelena P. Kovačević, Dejan Drvendžija