Impressum

UREDNIŠTVO

Glavni i odgovorni urednik:
Dragiša Sikimić
E-mail: dragisa.sikimic@mojahercegovina.com
Mob: 065 632 235

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:
Jelena Denda Borjan
E-mail: jelena.denda@mojahercegovina.com

NOVINARI

Jelena Denda Borjan
E-mail: jelena.denda@mojahercegovina.com   

Milanka Kovačević
E-mail: milanka.kovacevic@mojahercegovina.com

Nikolija Bjelica
E-mail: nikolija.bjelica@mojahercegovina.com

Neda Petković
E-mail: neda.petkovic@mojahercegovina.com

Vesna Kešelj
E-mail: vesna.keselj@mojahercegovina.com

Žarko Janjić
E-mail: z_janjic@yahoo.com

Ljubiša Bukvić
E-mail: ljubisa.bukvic@mojahercegovina.com

Miloš Bajović
E-mail: milos.bajovic@mojahercegovina.com

Slobodan Golubović
E-mail: slobodan.golubovic@mojahercegovina.com

Milena Koprivica
E-mail: mkoprivica06@gmail.com

PUBLICISTI I BLOGERI

Rade Likić, Jelena P. Kovačević, Dejan Drvendžija