Danas počinju “Sedmice sudske nagodbe” u svim sudovima u BiH

Sudovi u BiH pozivaju sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima da iskoriste priliku i u periodu od 6. do 17. novembra 2017. godine svoj predmet riješe sudskom nagodbom.

FOTO: Klix

Stranke koje su zainteresovane i žele svoje predmete riješiti sudskom nagodbom mogu se već sada samostalno, preko svog zastupnika ili u dogovoru sa suprotnom stranom obratiti svom sudu ili postupajućem sudiji te pisanim prijedlogom ili na drugi način predložiti zaključenje sudske nagodbe.

Postupajući sudija će u skladu s prijedlogom i voljom stranaka i odredbama Zakona o parničnom postupku, tokom cijelog postupka nastojati da spor riješi nagodbom.

“Tokom ove dvije sedmice sudije prvostepenih i drugostepenih sudova u BiH će odvojiti vrijeme od svojih svakodnevnih radnih obaveza i svoje radno vrijeme, posvetiće isključivo strankama koje žele svoj spor riješiti sudskom nagodbom. U sudskoj praksi BiH ovaj način mirnog rješavanja je rijedak, ali je ujedno djelotvoran način rješavanja svih vrsta predmeta parničnog i vanparničnog postupka, pogotovo privrednih, ugovornih, radnih i obiteljskih sporova, predmeta male vrijednosti i komunalnih predmeta”, saopćeno je iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine u navedenom periodu u sudovima u BiH će se održavati Sedmice sudske nagodbe s ciljem rješavanja što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.

Organizovanjem Sedmica sudske nagodbe želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu u pristupu suda i stranaka rješavanju sporova. Kao prioritet se postavlja brzo i efikasno rješavanje spora, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

Napominjemo da stranke sudsku nagodbu bilo pred sudovima mogu sklopiti svakog radnog dana, nezavisno o vremenu održavanja Sedmica sudske nagodbe sudovima.

Sudska nagodba je mirni, sporazumni način rješavanja spora, koji podrazumijeva međusobni dogovor stranaka u sporu o predmetu spora. Zaključivanjem sporazuma i stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza…

Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor.

Sedmice sudske nagodbe se realizuju u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg implementira Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine zajedno sa sudovima.

Autor