Bileća: Počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže

BILEĆA – Izvođenja radova na projektu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže čija je vrijednost 3.900 000 KM počelo je danas u Bileći.

Projektom je predviđeno da se izvrši rekonstrukcija stare austrijske vodovodne mreže, zatim izgradnja oborinske kanalizacije u glavnoj ulici, te izgradnja dijela nove kanalizacije u Ulici “Obilićev vijenac” u Bileći.

Kako je rekao predsjednik Skupštine opštine Bileća Blažo Vujović, projekat je dijelom finansiran sredstvima Vlade Republike Srpske, a dio sredstava je uložila i Opština Bileća.

“Ovo je samo jedan dio radova od projekta prečišćavanja voda do izgradnje mreže fekalne i oborinske kanalizacije. Projekat se finansira od Ministarstva finansija Republike Srpske i od kredita Evropske investicione banke. Opština Bileća je finansirala izgradnju projekta i učestvovala u izgradnji kolektora koji je već završen”, rekao je Vujović.

Blažo Vujović (Foto: Moja Hercegovina)

Prema riječima Siniše Miloševića, glavnog inžinjera za izvođenje radova, preduzete su sve mjere za regulisanje saobraćaja na dijelu izgradnje oborinske kanalizacije koja se poklapa sa magistralnim putem Bileća-Gacko, inače vrlo frekventnim dijelom saobraćajnice.

“Trasa oborinske kanalizacije se poklapa sa magistralnim putem nekih 500 metara. Mi smo preduzeli sve mjere da se izrade elaborati o regulaciji saobraćaja i uspostavljanju saobraćaja jednom trakom. Dobićemo saglasnost Puteva i nadležnih ovdje u Opštini za izvođenje na takav način”, rekao je Milošević.

Siniša Milošević (Foto: Moja Hercegovina)

Direktor  bilećkog “Vodovoda” Borislav Vukoje naglasio je da će ovaj projekat donijeti višestruku korist građanima Bileće budući da će se značajno smanjiti gubici energije u cjevovodima, a time i troškovi električne energije.

Prema njegovim riječima, za vrijeme izvođenje radova restrikcije vode će biti minimalne.

“Rekonstrukcija ne znači sad iskopavanje starog cjevovoda pa stavljanje novog, nego će se raditi rov u koji će se staviti novi cjevovod pa će u jednom momentu doći do premoštavanja tako da će do restrikcije vode doći u tim momentima koje sad ne može niko odrediti da li će trajati dva sata tri ili četiri, ali ne bi trebalo da budu duže od toga”, rekao je Vukoje.

Borislav Vukoje (Foto: Moja Hercegovina)

Kranji rok za završetak radova na projektu je godinu dana od dana početka izvođenja, što znači da bi Bileća trebala dobiti novu vodovodnu i kanalizacionu mrežu u oktobru naredne godine.

Milena Koprivica

Autor