Albanci dobijaju samostalnu opštinu Tuzi u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kojim je predviđeno da Tuzi dobiju status samostalne opštine.

cg
U raspravi je istaknuto da se na taj način jača pravo na lokalnu samoupravu građana sa područja Tuzi i gradi društvo na principima decentralizacije kao jedno od osnovnih principa Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, saopštila je Služba Vlade Crne Gore za odnose sa javnošću. Predviđeno je da se ovaj zakon primjenjuje od 1. septembra 2018. godine.

Tuzi su trenutno gradska opština Podgorice, sa većinskim albanskim stanovništvom.
Albanske partije u Crnoj Gori već 25 godina traže da ovaj dio područja opštine Podgorica koji gravitira prema granici sa Albanijom, a gdje žive isključivo Albanci, dobije status samostalne opštine.Vlada Crne Gore danas je utvrdila i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama obavještajno-bezbjednosnog sektora Crne Gore.

Izmjenama je propisana nadležnost Vijeća za nacionalnu bezbjednost da priprema i Vladi dostavlja na utvrđivanje prijedlog nacionalne liste označenih lica čija će novčana i druga sredstva biti predmet mjera zamrzavanja u skladu sa Zakonom o međunarodnim restriktivnim mjerama.

Osim usaglašavanja sa rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN, predloženim tekstom su pojedine odredbe preciznije definisane kako bi se obezbijedila njihova efikasnija primjena, navodi se u saopštenju Vlade.
Na današnjoj sjednici crnogorske Vlade donesen je Plan pripreme ljetnje turističke sezone za 2017. godinu.
Cilj definisanja ovog plana jeste da se saradnjom institucija na državnom, lokalnom nivou, kao i saradnjom sa turističkim privrednicima obezbijede kvalitetni preduslovi i ostvare što bolji, prije svega, finansijski efekti i minimiziraju eventualni nedostaci iz prethodnih sezona.

Planirane aktivnosti odnose se na poboljšanje putne infrastrukture, dostupnosti, unaprijeđenje infrastrukture za uredno snabdijevanje električnom energijom i vodom, poboljšanje ponude na plažama, diverzifikaciju turističkog proizvoda, kao i promotivne aktivnosti turističkih organizacija.

Autor